“Erityislapsiperheemme arkeen siivouspalvelu tuo ison helpotuksen”

Minttu S erityisasiantuntija

Minttu S. elää miehensä ja kahden erityislapsensa kanssa vuonna 2015 valmistuneessa viihtyisässä 94m2, kodissa pääkaupunkiseudulla. Minttu ja hänen puolisonsa työskentelevät vaativissa asiantuntija tehtävissä keskisuuressa yrityksessä.

Asiantuntijoina he ovat hyvin sitoutuneina työhönsä ja joutuvat työskentelemään usein isojen paineiden alaisena.

Ongelmanratkaisukeskeisyys ja kyky havainnoida tulevaisuuden muutoksia ovat tärkeässä asemassa heidän työssään, koska heidän toimillaan ja päätöksillään on iso merkitys, miten muille työntekijöille riittää työtä myös tulevaisuudessa.

Vaikka työt asiantuntijatehtävissä ovat tärkeässä roolissa heidän perheessään ja työt seuraavat usein myös kotiin, on perheen arki järjestetty kuitenkin eskari-ikäisten erityislasten ehdoilla.

Ulkopuolisen voi olla hankalaa ymmärtää miten arki rullaa, Kun perheessä on lapsia, jotka vaativat erityistä huolenpitoa. Se vaikuttaa kokoperheen elämään, koulunkäyntiin, työntekoon ja vapaa-aikaan.

vanhempien ja eskarin välinen saumaton yhteistyö on hyvin tärkeässä roolissa perheen arjessa. Hyvin toimiva viestintä vähentää Äidin ja Isän stressikuormaa, mutta saamalla se vaatii aktiivisuutta esikoulun suuntaan ja jatkuvaa läsnäoloa.

Erityislapsen tuen tarve ei aina näy ulospäin

Minttu perheinensä kanssa yrittävät elää saanalaista arkea kuten kaikissa muissakin suomalaisissa perheissä. Lapset ovat eskarissa ja käyvät muskaria sekä jumpassa.

Arkemme on erittäin kiireistä. Elämme pahimman ruuhkavuosien keskellä.  Olemme joutuneet käymään molempien lastemme kanssa paljon lääkäreillä ja erilaisissa tutkimuksissa, joka vie meiltä paljon aikaa ja vaatii järjestelyitä.

Perheen lasten tarvitsemat säännölliset erikoislääkäripalvelut tapahtuvat aina vanhempien työaikana ja tämä aiheuttaa isoja haasteita asiantuntija työn ja hoitojaksojen yhteensovittamisessa.

  Velvollisuudentuntoiset vanhemmat joutuvat elämään monelta suunnalta tulevien odotusten ja velvoitteiden kanssa. Jatkuvan paineen alla eläminen haastaa vanhempien omaa jaksamista.

Vanhemmat usein unohtavat oman jaksamisensa kaiken pyörityksen keskellä ja sivuuttavat omat tuntemukset laittaessaan lastensa tarpeet oman hyvinvointinsa edelle.

Heidän tuttavapariskunta oli huolestuneena seurannut jo pidemmän aikaa perheen kamppailua jatkuvan kiireen keskellä ja päättivät puuttua asiaan.

He patistivat heidät hakemaan apua tilanteeseensa. Pohdinnan jälkeen Minttu otti yhteyttä meihin, kun päättivät ulkoistaa kodin siivoukset helpottaakseen kiireistä arkeaan.

 

Ammattimainen kotisiivous on edellytys yhteistyön aloittamiselle

Siivoustyön ammattimainen toteutus, jossa huolellisuus, työnlaatu sekä viestintä meidän ja palveluyrityksen välillä täytyy olla sujuvaa

Otimme kopin Mintun toiveista ja lähdimme rakentamaan yhteistyötä. Ensi tapaamisella tutustuimme heidän kotinsa ja  laadimme  siivoussuunnitelman. Mintun  toive on pitää Vuonna 2015 valmistuneen upean kodin pinnat  uutta vastaavassa kunnossa mahdollisimman pitkään.

Korkealuokkaiseen kotisiivous työhön tarvitaan laadukkaat työvälineet

Laadukkailla siivousvälineillä ja oikeilla siivoustekniikoilla pintojen puhdistukseen usein riittää luonnon oma puhdistusaine eli vesi. Joskus  pelkkä vesi ei riitä, käytämme vain joutsenmerkittyjä puhdistustuotteita. Joutsenmerkityissä puhdistusaineissa  tuoksujen ja herkistymistä aiheuttavien ainesosien määrää on kontrolloitu. Näin minimoimme perheen mahdolliset yliherkistymiset  puhdistusaineiden kemikaaleille.

Ammattilaisten työvälineiden lisäksi hyvään työnlaatuun tarvitaan osaavat ja motivoituneet työntekijät. Heidän

perheen omasiivoojat  tuntevat Mintun toiveet sekä heidän kotinsa vaatimukset.

 Näin heidän kotinsa pintojen kunto ja luonnollinen kiilto säilyy pitkään alkuperäisessä loistossaan.

Räätälöimme Heille siivouskokonaisuuden Arki Premium siivouspaketistamme, joka kattaa Mintun toivomat siivoustoimenpiteet.

Sovimme siivouksen rytmiksi kaksi kertaa kuukaudessa ja työn kestoksi kaksi tuntia kahdelta työntekijältämme siivouskertaa kohden.

Joka toinen viikko tapahtuva siivous on sopiva heidän perheen tarpeisiin ylläpitämään kodin siisteyttä ja  tuomaan tarvittavan helpotuksen vanhemmille arjen ympärille.

Eri  siivouskerroilla voimme  Mintun halutessa painottaa   eri toimenpiteitä. Lapsiperheessä  elämä näkyy ja tuntuu, myös siivousyhteistyön tulee olla joustavaa ja vastata perheen sen hetkiseen tarpeeseen.

Kysyin Mintulta, miten siivouspalveluiden käyttö näkyy teidän perheen arjessa?

 

Siivouspalveluiden käyttö on helpottanut elämäntilannettamme hyvin paljon. Ei tarvitse jatkuvasti tapella kuka siivoaa ja kuinka paljon

On varsin inhimillistä, että  vaativat työt ja erityisperheen arki uuvuttavat vanhempia ja väsyneenä erimielisyydet  roihahtavat liekkeihin kuin itsestään.

 Roskien viemisestä tai yhteisöllistä pyykkivastuuta penätään desipelit koholla.

Siivouspalveluiden ulkoistaminen on myös helppo ja fiksu tapa hoitaa parisuhdetta.

 

Voisitko suositella siivouspalveluiden käyttöä muille?

Kyllä, Varsinkin kaikille ruuhkavuosia eläville perheille. Tai perheille, jossa on erityislapsia.

Erityislapsiperheen arki, jossa vanhemmat tekevät haastavia erityisasiantuntijan työtehtäviä kovien paineiden alaisena.  Heidän tekemät päätökset vaikuttavat suuresti yrityksen tekemiin linjauksiin, ja muiden työntekijöiden tulevaisuuden työnäkymiin

 Sanomattakin selvää, että tällaisessa tilanteessa työskentely on hyvin paineistettua.

Lasten tarvitsemat säännölliset palvelut vaativat vanhemmilta erityistä venymiskykyä lasten hyvinvoinnin ja työn tasapainon löytämiseksi.

Kotisiivous työn ulkoistaminen on antanut heidän perheelle Enemmän aikaa palautua kiireisen arjen aiheuttamasta stressistä ja nauttia yhdessä olosta.

Tutustu sisältöihimme

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment

Scroll to Top
Call Now Button