elintarviketeollisuus

Elintarviketuotantotilojen ilma- ja pintahygienia ovat keskeisessä asemassa elintarvikkeiden laadun ja säilyvyyden kannalta. Tuotantotilojen sisäilman epäpuhtaudet voivat saastuttaa valmistettavat tuotteet, jolloin elintarvikkeiden säilyvyys ja laatu laskee.

Tuotantovälineiden, kuten kuljettimien, pintaan kertyvät mikrobit ja bakteerit voivat lyhentää tuotteiden myyntikaa ja pilata niiden laadun.

Prosessitilojen ilman laadulla on vaikutus myös henkilökunnan työhyvinvointiin ja tutkimukset osoittavat, että hyvälaatuinen ilma vähentää sairauspoissaoloja työpaikoilta.

Huolehtimalla tuotantotilojen tuloilman puhtaudesta saadaan parannettua tilojen sisäilman hygieniatasoa. Tuotantotilan ilmanlaatua parantamalla voidaan estää hajuttomien ja näkymättömien homeitiöiden,bakteerien ja virusten pääsy kosketuksiin tuotettavien elintarvikkeiden kanssa. Tuotteiden valmistuksen yhteydessä saattaa muodostua ympäristöön tai muihin tiloihin leviäviä epämiellyttäviä hajuja. 

faktaa:

Suomessa ruoan alkutuotannossa syntyvä hävikki noin 50 – 60 miljoonaa kiloa vuositasolla

elintarvikemyymälöissä syntyvä ruokahävikki on noin 60 – 75 miljoonaa kiloa vuositasolla

Lähde

Kennosta vapautuvat happiradikaalit etsiytyvät aktiivisesti ilmassa ja kontaminoituneilla pinnoilla olevien bakteerien luokse, ja neutralisoivat epäpuhtaudet vedeksi sekä hiilidioksiidiksi. katalyyttikennon tuottamat hapettimet poistavat tehokkaasti prosessi- ja säilytystiloissa syntyneet hajuhaitat ekologisesti ilman kemikaaleja.

elintarvikeala

Clean air teknologia tuo säästöjä tuotantoketjun jokaiseen vaiheeseen

 

Clean Air teknologia parantaa raaka-aineiden säilyvyyttä ja puhtautta tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa. 

Raaka-aineiden hävikki alukutuotannossa

Clean Air teknologia vähentää ruoantuottaijille syntyviä taloudellisia menetyksiä, vähentämällä sieni,- ja muiden kasvitautien levieämistä raaka-aineisiin.Teknologia on helposti integroitavissa kasvihuoneisiin  ja muihin tuotantotiloihin.

Kuljetuksen aikana elintarvikkeiden pilantumista voidaan vähentää vaivattomasti integroimalla Clean Air Laite kuljetuskaluston ilmanvaihtojärjestelmään.

 Elintarvikkeiden myyntiaikoja voidaan pidentää ilman lisäaineita asentamalla kylmätiloihin PHI- kenno. Tämä tuo elintarvikemyymälöille talaudellisia säästöjä vähentämällä ruoan hävikkiä.

Scroll to Top
Call Now Button