Kotitaloudet ja sisäilma

RGF:n patentoitua kennoteknologiaa on tutkittu yli 20 vuoden ajan lukuisissa tutkimuslaitokssia eri puolilla maailmaa. Kansansin yliopisto on suorittanut lukuisia kokeita  patentoidun photohydroionisaatio teknologian vaikutuksesta mikrobeihin.

Tutkimukset ovat osoittaneet kennon tuottamien hapettajien tuhoavan virukset,bakteerit,homesienet sekä muut tauddinaiheuttajat 99% hengitysilmasta sekä pintamateriaaleilta 48 tunnin sisällä.

Teknologia on helposti integroitavissa kaikenlaisiin asuntoihin. Laitteita on saatavissa siirrettävistä pöytämalleja tuloilmakanavaan asennettaviin hapetinjärjestelmään. Ilmastointikanavaan asennettavan kennon asennus sujuu vaivattomasti ilman isoja asennustöitä.

Laite jäljittelee luonnon omaa itsepuhdistus menetelmää. Laitteesta vapautuu vetyperoksidia ja superoksidi-ioineita, joiden pitoisuudet huoneilmassa vastaavat happirikasta ja puhdasta ulkoilmaa. Laitteesta ei synny terveydelle haitallisia yhdisteitä ja on turvallinen käyttää kaikissa olosuhteissa.

Pienhiukkaset- kasvava ongelma

Pienhiukkaset ovat kasvava ongelma, koska  (PM2.5, läpimitta alle 2,5 µm) partikkelit lisäävät hengityselinsairauksiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin liittyvää sairastuvuutta ja kuolleisuutta myös Suomessa. Pienikokoiset hiukkaset pääsevät kulkeutumaan keuhkorakkuloiden kautta verenkertietoon aiheuttaen sairauksia.

RGF:n patentoima REME teknologia tuottaa sähköisesti varautuneita partikkeleita, joka sitovat ilmassa leijailevat pienhiukkaset yhdeksi isoksi klusteriksi, .Sähköisesti varautuneet isokokoiset hiukkaset pysähtyvät ylähengitysteihin ja poistuvat luonnollisesti yskimisen tai aivastuksen kautta.

Hajunpoisto

Happirdikaalit poistavat huoneilmasta tehokkaasti eritteiden ja  kemikaalien tuottamat hajuhaitat

Tupakansavu on yksi tavallisimmista hajuhaitoista, joka aiheuttaa ongelmia sisätiloissa . Oikein mitoitettu hapetin poistaa tupakansavun hajun huoneesta 20 minuutissa.  Hankalien hajuhaittojen ,kuten Virtsan,- ja ulosteen hajun laitteisto poistaa tehokkaasti.

Clean Air muuttaa tunkkaisen sisäilman puhtaan pyykin tuoksuiseksi, jota on terveellistä hengittää.

Tuhoaa virukset sisäilmasta

Clean Air teknologia tuhoaa viruksia, homeita ja muita bakteereja hengitysilmasta sekä  kodin pinnoilta

Lukuisat tutkimukset todistavat REME ja PHi- kennojen tuhoavan 99% terveydelle haitalliset  hiukkaset hengitysilmasta 48 tunnin sisällä. 

kansasin yliopisto tutki, Miten AOT-puhdistusmeneltemä  suojaa  pisaratartunnoilta. Aivastuksessa  viruksia ja bakteereja sisältävä pisarapilvi voi leijailla jopa 8 metrin päähän aivastuksen lähteestä. Laiteen tuottamat hapettajat tuhosivat 99% pisaroiden mukana kulkevista taudinaiheuttajista 1 metrin etäisyydeltä.

Tämä voi vähentää sairauksien tarttumista perheenjäseniltä toiselle epidemia-aaltojen aikana. Seurauksena vähemmän sairauspoissaoloja työ- ja opiskelupaikoilta.

Teknologian erot perinteisiin ilmanpuhdistusjärjestelmiin 

Perinteisissä ilmanpuhdistajissa puhdistettavan ilman täytyy kulkea suodattimen läpi.  photohydroionisaatio teknologiassa hapettajat hakeutuvat aktiivisesti mikrobien luokse ja muuttamalla ne hiilidioksiidiksi ja vedeksi.

Teknologian toiminta perustuu UV-valon ja nelimetallisen katalyyttikennon tuottamien OH-radikaalien, peroksidien ja superoksidi-ionien reaktioon ilman epäpuhtauksien kanssa. Kenno on rakennettu titaanista, rodiumista ,hopeasta ja kuparista, johon kohdistetaan laajaspektristä valoa. Tästä syntyvä reaktio tuottaa ympäristöön Ilman epäpuhtauksia aktiivisesti tuhoavia mutta terveydelle vaarattomia happettajia.

Patentoitu uudensukupolven ilmanpuhdistus teknologia tarjoaa ekologisen ja terveydelle turvallisen tavan poistaa terveydelle haitalliset mikrobit, homesienet,kemikaalien hajut hengitysilmasta.

Teknologia on helposti integroitavissa kaikkiin koteihin. Laite voidaan asentaa  ilmanvaihtokanavaan, jolloin ilmanpuhdistaja partikkeleita vapautuu kaikkialle huoneistoon. tuoteportfoliossa on myös kannettavia laitteita, joilla voidaan käsitellä yksittäisiä huoneita.

helppohoitoinen ilmanpuhdistusjärjestelmä

Laite on helppohoitoinen käyttää, koska laitteessa ei ole vaihdettavia suodattimia , joista sinun pitäisi huolehtia. 

Turvallinen ja tutkittu teknologia

Teknologiaa on tutkittu useiden tutkimuslaboratorioiden toimesta yli 20 vuoden ajan eri puolille maailmaa.

Kennot toimivat 12 voltin jännitteellä ja 230 V verkkolaite on kanavan tai laitteen ulkopuolella. UV-valo on suojattu rikkoutumattomalla PPC pinnoituksella. Laiteilla on vaatimuksenmukaisuustodistukset (CE ) ja TUV sertifikaatti. Laitteita on myyty yli 4 miljoonaa kappaletta 60 eri maahan.

Scroll to Top
Call Now Button