Koulut

Koulujen sisäilmaongelmat

Suomessa  Yhä useampi koulu a kärsii sisäilmaongelmista ja oireilevien lasten ja opiskelijoiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Mitä aikaisemmin kokonaistilanteeseen puututaan, sitä parempiin tuloksiin päästään, eivätkä tilanteet pääse kriisiytymään.

 Kosteus- ja homevaurioita on todettu olevan 25–60 prosentissa koulurakennuksista.​​​​​​ ja lievempiä huonoon sisäilmaan liittyviä ongelmia on arvioitu olevan lähes jokaisessa Suomen koulussa.

Sisäilmaoireiden tunnistaminen

Ihmisten välillä on suuriakin eroja, miten yksilöt reagoivat kontaminoituneeseen sisäilmaan. Voidaankin sanoa, että ei ole kahta samalla tavalla huonosta sisäilmasta oireilevaa ihmistä johtuen esimerkiksi geneettiisistä eroavaisuuksista sekä altistushistoriasta.  Tämän lisäksi oireiden vakavuusaste vaihtelee.

insinööri

Clean Air tuhoaa mikrobit koulujen sisäilmasta

Oikein mitoitettu PHI- ilmanpuhdistusjärjestelmä neutralisoi sisäilmassa leijaleivat taudinaiheuttajat 48 tunnin sisällä käsittelyn aloittamisesta. Hapettajat leviävät diffuusio-ilmiön johdosta kaikkialle ympäröivään tilaan. Happiradikaalit hakeutuvat aktiivisesti epäpuhtaksien luokse ja neutralisoivat mikrobit ja hajuhaitat Hiilidioksiidiksi ja vedeksi.

Patentoitu teknologia hidastaa epidemioiden leviämistä opiskelijoiden keskuudessa. Kansasin yliopisto toteutti kaksoissokkotutkimuksen, jossa tutkittiin aivastuspisaroiden viruspitoisuutta 1 metrin etäisyydeltä aivastuksen lähteestä.

Testitulokset osoittavat, että virukset olivat tuhoutuneet 99% aivastuspisaroista. Tästä voidaankin tehdä johtopäätös, että Clean Air REME teknologia voi ennalta ehkäistä pisaratartuntoina leviäviä taudinaiheuttajia epidemioiden aikana.

Kansasin yliopisto tutki miten tekniikka vaikutti rakennuksen pinnoilla ja ilmassa olevaan homesieniin. Koe suoritettiin 180m2 kokoisessa talossa sekä 300m2 kokoisessa talosimulaatiossa. Homesienet tuhoutuivat 99% 48 tunnin sisällä. Tuloksia voidaan pitää erinomaisina ja Clean Air teknologia tarjoaa realistisen ratkaisun homeongelmien ennaltaehkäisyyn ja kriisitilanteen akuuttiin hoitoon.

Puhdas sisäilma on investointi tulevaisuuteen. Opettajilla ja opiskelijoilla on oikeus terveellisen työympäristöön. Puhdas sissäilma vähentää sairauspoissaoloja ja ylläpitää yleistä hyvinvointia. 

Scroll to Top
Call Now Button