Sairaalat

tartuntojen leviämisreitit sairaaloissa

Sairaalainfektioilla on useita eri tartuntareittejä, jotka aiheuttavat Suomessa vuosittain tuhansia vakavia sairastumistapauksia. Sairaalaolosuhteisessa tartuntatautien etenemisreitit ovat

suorat ja epäsuorat tartuntareitit

Tartuntatavat voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin. Taudinaiheuttajan suora tartuntatapa tarkoittaa tartuntaa  kosketus- tai limakalvojen välityksellä. Potilaiden välisten tartuntojen lisäksi mikrobit voivat levitä hoitohenkilökunnan, työharjoittelijoiden ja potilaiden omaisten välityksellä.

Epäsuorassa tartunnassa mikrobit leviävät muita tartuntareittejä potilaaseen. Tartunnan lähde voi olla kontamitoitunut vesi, ruoka tai huonosti puhdistetut pintamateriaalit, huonekalut tai potilaaseen kytketyt instrumentit, joita siirretään potilaalta toiselle.

Yksi tartunnan lähde voi olla toimia tartunnan levittäjä, jonka mukana infektio leviää potilaaseen. Yksi keskeisimmistä taudin levittäjistä on kontaminoitunut sisäilma. Sen mukana kulkevat mikrrobit voivat olla lähtöisin tiloissa olevista ihmisistä, tai jopa rakennuksen seinistä ja rakenteista, kuten esimerkiksi huonosti puhdistetuista ilmanvaihtokanavista.

lmateitse leviävässä tartunnassa mikrobit kulkeutuvat pieninä pisaroina erityisesti yskiessä tai aivastaessa, pölynä tai hilseenä. Ilman kiertäessä pienet mikrobit voivat leijailla ilmassa pitkiäkin aikoja, leviten nopeasti tiloista toisiin päätyen ihmisten limakalvoille.

Hengityselimiin päätyvät virukset ovat merkittävä taudinaiheuttaja, sillä niiden leviämistiet eivät perustu suoraan kontaktiin, vaan ne voivat kulkeutua merkittäviä matkoja tilasta toiseen. Erityisesti pienet pisarat (keskimääräinen halkaisija, <5 μm) saattavat kulkeutua ilmavirran mukana hyvinkin pitkiä matkoja. Huomioiden lyhyehkön itämisajan, tämänkaltaiset mikrobit saattavat aiheuttaa vakavia sairaalainfektioita.

Mitä puhtaammassa ympäristössä työskennellään, sitä tehokkaammin on pienennettävä  hoitohenkilökunnan aiheuttamat hiukkaspäästöt sairaalaolosuhteissa.  taudinaiheuttajien hallinta on haastavaa, sillä potilaiden mukana tulee joka tapauksessa haitallisiakin mikrobeja ja potilaiden saamat tartunnat saattavat olla hyvinkin vakavia seurauksiltaan. 

Vuonna 2007 resistentit mikrobit aiheuttivat euroopassa 400 000 infektiota ja johti
 25 000 potilaan menehtymisen, Joten  MRSA –bakteerin leviämisreitit tulisi pyrkiä pysäyttää nopeasti ja tehokkaasti. 

Leikkaussalien hiukkaspitoisuudet ovat leikkausten aikana huomattavan korkeita, johtuen leikkausprosessin ja henkilökunnan hiukkaspäästöistä.  Tästä johtuen, leikkaussalien mikrobipitoisuuksien hallintaan tulee  kiinnittää erityistä huomiota. 

tutkimustulokset_hero

Clean Air teknologia tarjoaa ratkaisun

Erityistilojen ilmastointi ja ilmanpaineen kontrolointi vaikuttaa merkittävästi hoitotilojen ilman laatuun.  Clean air teknologia ei vaikuta hoitotilan ilmanpaineeseen toisin kun HEPA- suodattamia käyttävät lilmanpuhdistinlaitteistot.

Clean Air teknologia on tehokkain ja ekologisin tapa eliminoida ilmateitse leviävät patogeenit, ja pysäyttää infektioiden leviäminen.

Tarjoamamme ilmanpuhdistusjärjestelmät ovat helposti integroitavissa Sairaaloiden ja terveyskeskuksian ilmanvaihtojärjestelmään.

Teknologiaa on tutkittu yli 10 vuotta sairaalaolosuhteissa ja tutkimustulokset osoittavat, että mikrobikuorma on tuhottu 99% ilmasta sekä kontaminoituneilta pinnoilta 48 tunnin sisällä

Scroll to Top
Call Now Button