sairaalat

Sairaalat

tartuntojen leviämisreitit sairaaloissa

Sairaalainfektioilla on useita eri tartuntareittejä, jotka aiheuttavat Suomessa vuosittain tuhansia vakavia sairastumistapauksia. Sairaalaolosuhteisessa tartuntatautien etenemisreitit ovat

Tartuntatie taudinaiheuttajat Huomioitavaa
Aerosoli (tartunta ilmateitse pieninä alle 5 mikrometrin läpimittaisina pisaroina) Tuhkarokko, vihurirokko, vesirokko, sikotauti, hinkuyskä, tuberkuloosi, legionelloosi Tuberkuloosi ja legionelloosi eivät tartu isoista pisaroista.
Suuremmat pisarat ja roiskeet (useimmiten sylki tai yskös) Parvorokko, flunssa (nuhakuume), influenssa Flunssat ja influenssa tarttuvat huonosti pisaroista, kosketustartunta on merkittävin.
Kosketus (käsien kautta suoraan toisesta henkilöstä tai ympäristöstä) Flunssat (nuhakuumeet), influenssa, suurin osa sairaalainfektioiden aiheuttajista (MRSA, ESBL, VRE, jne.), norovirusripuli Muut ripulitaudit kuin norovirusripuli eivät tartu kosketuksesta.
Suun kautta (ruuan ja juoman mukana) Suurin osa ripulitaudeista (salmonelloosi, kampylobakteeri-infektio, norovirusinfektio, turistiripulit, hepatiitti A jne.) Infektioon tarvittavat annokset vaihtelevat suuresti mikrobeittain
Veren välityksellä (toisen verta toisen kudoksiin) Hepatiitit B, C ja D, HIV-infektio Kaikista tartuntoja myös syntyvälle lapselle äidin verenkierrosta

suorat ja epäsuorat tartuntareitit

Tartuntatavat voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin. Taudinaiheuttajan suora tartuntatapa tarkoittaa tartuntaa  kosketus- tai limakalvojen välityksellä. Potilaiden välisten tartuntojen lisäksi mikrobit voivat levitä hoitohenkilökunnan, työharjoittelijoiden ja potilaiden omaisten välityksellä.

Epäsuorassa tartunnassa mikrobit leviävät muita tartuntareittejä potilaaseen. Tartunnan lähde voi olla kontamitoitunut vesi, ruoka tai huonosti puhdistetut pintamateriaalit, huonekalut tai potilaaseen kytketyt instrumentit, joita siirretään potilaalta toiselle.

Yksi tartunnan lähde voi olla toimia tartunnan levittäjä, jonka mukana infektio leviää potilaaseen. Yksi keskeisimmistä taudin levittäjistä on kontaminoitunut sisäilma. Sen mukana kulkevat mikrrobit voivat olla lähtöisin tiloissa olevista ihmisistä, tai jopa rakennuksen seinistä ja rakenteista, kuten esimerkiksi huonosti puhdistetuista ilmanvaihtokanavista.

lmateitse leviävässä tartunnassa mikrobit kulkeutuvat pieninä pisaroina erityisesti yskiessä tai aivastaessa, pölynä tai hilseenä. Ilman kiertäessä pienet mikrobit voivat leijailla ilmassa pitkiäkin aikoja, leviten nopeasti tiloista toisiin päätyen ihmisten limakalvoille.

Hengityselimiin päätyvät virukset ovat merkittävä taudinaiheuttaja, sillä niiden leviämistiet eivät perustu suoraan kontaktiin, vaan ne voivat kulkeutua merkittäviä matkoja tilasta toiseen. Erityisesti pienet pisarat (keskimääräinen halkaisija, <5 μm) saattavat kulkeutua ilmavirran mukana hyvinkin pitkiä matkoja. Huomioiden lyhyehkön itämisajan, tämänkaltaiset mikrobit saattavat aiheuttaa vakavia sairaalainfektioita.

Mitä puhtaammassa ympäristössä työskennellään, sitä tehokkaammin on pienennettävä  hoitohenkilökunnan aiheuttamat hiukkaspäästöt sairaalaolosuhteissa.  taudinaiheuttajien hallinta on haastavaa, sillä potilaiden mukana tulee joka tapauksessa haitallisiakin mikrobeja ja potilaiden saamat tartunnat saattavat olla hyvinkin vakavia seurauksiltaan. 

Vuonna 2007 resistentit mikrobit aiheuttivat euroopassa 400 000 infektiota ja johti
 25 000 potilaan menehtymisen, Joten  MRSA –bakteerin leviämisreitit tulisi pyrkiä pysäyttää nopeasti ja tehokkaasti. 

Leikkaussalien hiukkaspitoisuudet ovat leikkausten aikana huomattavan korkeita, johtuen leikkausprosessin ja henkilökunnan hiukkaspäästöistä.  Tästä johtuen, leikkaussalien mikrobipitoisuuksien hallintaan tulee  kiinnittää erityistä huomiota. 

Clean Air teknologia tarjoaa ratkaisun

Erityistilojen ilmastointi ja ilmanpaineen kontrolointi vaikuttaa merkittävästi hoitotilojen ilman laatuun.  Clean air teknologia ei vaikuta hoitotilan ilmanpaineeseen toisin kun HEPA- suodattamia käyttävät lilmanpuhdistinlaitteistot.

Clean Air teknologia on tehokkain ja ekologisin tapa eliminoida ilmateitse leviävät patogeenit, ja pysäyttää infektioiden leviäminen.

Tarjoamamme ilmanpuhdistusjärjestelmät ovat helposti integroitavissa Sairaaloiden ja terveyskeskuksian ilmanvaihtojärjestelmään.

Teknologiaa on tutkittu yli 10 vuotta sairaalaolosuhteissa ja tutkimustulokset osoittavat, että mikrobikuorma on tuhottu 99% ilmasta sekä kontaminoituneilta pinnoilta 48 tunnin sisällä

Call Now Button Scroll to Top